Som uthyrare är vi skyldiga att;

*du får en bekräftelse muntligt eller skriftligt på din bokning.

* lägenheten och paketet stämmer med beskrivningen.

Dina skyldigheter är;

* du måste vårda rummen och följa de regler som finns.

* du ansvarar själv för eventuella skador som uppstår i fastigheten, om du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

* du får inte låta fler personer övernatta i rummen eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

ADRESS: KORNARP 402, 310 61 ÄTRAN
MOBIL: 070-37 60 433
MOBIL: 073-80 60 433
EMAIL:   alf.kornarp@gmail.com  //   lena.kornarp@gmail.com
BANKGIRO: 5131-6404